Ebben a fogalomtárban szedtük össze azokat a fontosabb kifejezéseket, amelyek esetleg magyarázatra szorulnak.Fogalomtár böngészése ezzel az indexszel

Speciális | A | Á | B | C | CS | D | DZ | DZS | E | É | F | G | GY | H | I | Í | J | K | L | M | N | NY | O | Ó | Ö | Ő | P | Q | R | S | SZ | T | TY | U | Ú | Ü | Ű | V | W | X | Y | Z | ZS | MIND

A

Agenda 2030

Az ENSZ keretében 2015-ben elfogadott 17 fejlesztési cél (Fenntartható Fejlődési Célok), melyek legtöbbje 2030-ra elérendő. Bővebben róla itt: https://hu.wikipedia.org/wiki/Fenntarthat%C3%B3_fejl%C5%91d%C3%A9si_c%C3%A9lok

Agroökológiai komposztálás

Az agroökológia azt a fajta gazdálkodást képviseli, amely „olyan élelmiszer-előállításra összpontosít, amely a természeti erőforrásokat és szolgáltatásait a lehető legjobban kihasználja, de mindeközben nem rontja le azokat”. Az agroökológiai komposztálás szintén ezt az elvet követi.

Akkreditált foglalkoztatás

A megváltozott munkaképességű munkavállalók akkreditált foglalkoztatása két foglalkoztatási formát tartalmaz, a tranzitfoglalkoztatást és a tartós foglalkoztatást. A tranzit foglalkoztatás célja a rehabilitálható munkavállaló védett körülmények között történő felkészítése a nyílt munkaerőpiacon való folyamatos foglalkoztatásra – azoknál, akiknél ez lehetséges. Azoknál, akiknél nincs esély a nyílt munkaerőpiaci foglalkoztatásra mód van a tartós foglalkoztatásra, melynek célja a megváltozott munkaképességű munkavállaló munkakészségének, egészségi állapotának, testi és szellemi képességeinek védett körülmények között, munkaviszony keretében történő megőrzése, fejlesztése. A tranzitfoglalkoztatás maximum 3 év lehet, amely alatt tapasztalatszerzésre, képzésre kerülhet sor, valamint munkapróbán vehet részt az érintett. A tranzitfoglalkoztatást követően a foglalkoztatott a nyílt munkaerőpiacon helyezkedik el.

B

B típusú szociális szövetkezet

A szociális szövetkezetek olyan szociális szolgáltatásokat nyújtanak, mint a gyermekek, az időskorúak és a fogyatékkal élők gondozása, valamint a munkanélküliek munkaerőpiacra történő visszavezetése. A B típusú szociális szövetkezet  a hátrányos helyzetű emberek (a mentális és fizikai fogyatékkal élők, a pszichiátriai betegek, a korábbi kábítószer- és alkoholfüggők, volt fogvatartottak) munkaerőpiacra történő integrálásával foglalkozik. A B típusú szövetkezetekben a tagok legalább 30% -ának a hátrányos helyzetű célcsoportokból kell származnia.

C

CSR

Vállalati társadalmi felelősségvállalás (Corporate Social Responsibility)

E

Európai Stratégia 2020

A 2010-ben elfogadott Európa 2020 Stratégia a növekedés három pillérét fogalmazza meg, így célul tűzi ki az intelligens, fenntartható és befogadó növekedést, melyeknek együttesen kell érvényesülni. https://ec.europa.eu/eu2020/pdf/1_HU_ACT_part1_v1.pdf