3. modul - A célcsoport jellemzői

 • 3. modul - A célcsoport jellemzői

  A szociális gazdaságok végfelhasználói nagyon változatos csoportot alkotnak. Gyermekektől az idősekig, fogyatékossággal vagy anélkül élők, speciális szükségletekkel, tanulási nehézségekkel, társadalmi hátrányokkal küzdők mind beletartoznak.  Legfőbb közös jellemző, hogy csoportba tartozók munkára és tanulásra való esélyei az átlagosnál gyengébbek, illetve a kulcskompetenciáik és alapvető készségeik sokszor fejlesztésre szorulnak. 

  Ebben a modulban a végfelhasználókat a PSTE módszer tekintetében nézzük. Hogyan tekintsünk rájuk, hogyan ismerjük meg őket annak érdekében, hogy a PSTE módszerrel segíteni tudunk nekik a bennük rejlő lehetőségeket úraképzelni.  Ez a látásmód segít minket abban, minden olyan személyben - mentorok, tanárok, végfelhasználók - meglássuk a potenciált, akik szociális gazdaságban tanulnak, dolgoznak és növekednek.

  A PSTE módszer a kézzel végzett munkát alkalmazza a végfelhasználók kognitív és érzelmi képességeinek fejlesztésére. A módszer központi eleme az értelmes tevékenységekkel való elkötelezettség, hogy a bizalom és az önértékelés a látható eredmények révén fejlődhessen. 

  Nagyon gyakran a végfelhasználók a korábban tapasztalt kudarcok és csalódások miatt nem megfelelő, vagy ésszerűtlen viselkedést mutatnak. A biztonságos és gondoskodó környezet kialakításában kulcsfontosságú a feltétel nélküli pozitív hozzáállás, amely elősegítheti a végfelhasználók fejlődését. Ez nem azt jelenti, hogy a nem megfelelő magatartás elfogadhatóvá válik, hanem az esemény kontextualizálását célozza, hogy az ne rontsa a bizalmat és a kapcsolatot a végfelhasználóval.

  A PSTE szakemberek példaképként szolgálnak nemcsak a hallgatók, hanem az alkalmazottak és társaik felé is. Ennek tudatos felvállalásához magas szintű önismeret szükséges.  Az önreflexiós gyakorlatok kulcsfontosságú tevékenységek a mentor számára, mely segít abban is, hogy a kudarc a siker részét képezze, ha a végfelhasználóval elismeri a tanultakat.

  A végfelhasználók napi szintű fejlődésének elősegítésére és értékelésére hasznos módszer a háromlépcsős folyamat . A háromlépcsős folyamat kerete segíti a végfelhasználók folyamatos fejlődését a munkakészség, a közösség bevonása és az egészség / jólét  területén.