5. modul - Lokalizáció avagy “Tedd magadévá”

  • 5. modul - Lokalizáció avagy “Tedd magadévá”

    A mentorok a képzésen végighaladva, annak elméleti és gyakorlati részén szerzett tapasztalataik által egy speciális tudásra tesznek szert, ismereteiket egyénileg feldolgozzák és átültetik saját körülményeikre. Hogyan? A tréning zárásaként minden mentor elkészíti az ”Én szociális farmom” prezentációját. Ez reményeink szerint rámutat arra, hogy mindazt amit a tréning során elsajátítottak, alkalmazni tudják eltérő környezetekre vetítve. Másképp fogalmazva, azt javasoljuk mentorainknak, hogy jelen szakmai tevékenységüket újítsák fel a tanultakkal, és helyezzék azt bele egy szociális farm koncepcióba, ott, abban a környezetben ahonnan jöttek, ahol dolgoznak. 

    A tréningnek ez a része arra szolgál, hogy minden mentor aktívan használja a tanultakat, és reflektáljon a képzés elméleti és gyakorlati vonatkozásaira, különös tekintettel a PSTE-re. Ennek oka, hogy úgy gondoljuk, a PSTE módszer összetettsége igényli a mentorok ilyen módon való aktivitását is. A gyakorlatban ez úgy néz ki, hogy a mentorokat a tréning elején megkérjük, hogy minden nap végén (de még jobb talán ha a nap folyamán akár többször is) jegyzeteljenek (tréning napló) az adott napon hallottakról, hogy érezték magukat az adott képzési napon, milyen nehézségekkel találták magukat szemben, hogy jutottak át rajta (ha sikerült), milyen sikerélményt tudhatnak magukénak, miket tapasztaltak, milyen kérdések vetődtek fel bennük a nap folyamán. Ez a napló segítségükre lesz a PSTE módszer megértésében, és a prezentációjuk elkészítésében. A koncepció remélhetőleg egy aktív tanulási folyamatot generál. A prezentációk párban is kidolgozhatók, ezzel a kooperálást is elősegítjük, mely a tréning “melléktermékeként” szintén célunk, egy szociális farm mentor- hálózat kialakításával és működtetésével.